Gmina Dydnia na mapie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 


Gmina Dydnia znalazła się wśród samorządów, które realizują założenia programu PAD, poprzez instalację publicznie dostępnego defibrylatora AED. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i zapotrzebowanie na sprzęt ratujący życie, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń zadecydowała o montażu defibrylatora na budynku urzędu gminy – W momencie, gdy zatrzymane zostaje krążenie, liczy się każda sekunda, dostępność defibrylatora ma na celu zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich świadomość. Niestety obecnie to właśnie zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów. Oby ten sprzęt nie musiał zostać użyty, jednak wierzę, że jego montaż może przyczynić się do uratowania ludzkiego istnienia. Niech służy mieszkańcom gminy.

Znajduje się on na mapie dostępnych defibrylatorów, co można sprawdzić pod linkiem  https://aed.openstreetmap.org.pl Defibrylator jest urządzeniem, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.  Publicznie dostępne defibrylatory są ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia. Skrót PAD oznacza Public Access Defibrillation, zaś w tłumaczeniu na język polski: publiczny dostęp do defibrylacji.

#ZdrowieŻycieBezpieczeństwo

399