Wysokie standardy obsługi inwestora w Dydni


Gmina Dydnia wraz z kilkudziesięcioma samorządami z Podkarpacia uczestniczyła w projekcie “Wysokie standardy obsługi inwestora”.  Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego. 6 października br. w Rzeszowie z udziałem wicemarszałek Ewy Draus odbyło się podsumowanie projektu.  Najważniejszym jego rezultatem było wdrożenie wysokich standardów obsługi inwestora w urzędzie gminy przez udoskonalenie warunków inwestycyjnych.  W tym celu pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach, stworzono ofertę inwestycyjną i wydano folder inwestycyjny.

Podczas spotkania podsumowującego projekt, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń odebrała certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora – Udział w tej inicjatywie ma na celu ożywienie potencjału gospodarczego gminy. Chcemy pozyskać inwestorów, którzy otworzyliby swoje biznesy właśnie u nas. Zachętą może być fakt, że mamy jedne z najniższych podatków w regionie, a ukształtowanie terenu i położenie sprzyja rozwojowi turystyki, dlatego działania zmierzające do rozwoju wszelkich form przedsiębiorczości rozpoczęliśmy od inwestycji w infrastrukturę drogową, kanalizację i budowę wodociągów.  Liczymy, że wkrótce nasze działania przyniosą wymierne efekty. Zauważyliśmy też zainteresowanie osiedleniem się w naszej gminie, wśród osób z innych regionów Polski, gdyż sprzyjają temu dostępne ceny działek i możliwość wykonywania wielu zawodów w formie zdalnej, w czym upatrujemy szansę na rozwój naszych terenów – podsumowała działania w ramach projektu wójt gminy Dydnia.

138