Gmina Dydnia sportem stoi


Jednym z zadań realizowanych przez władze samorządowe jest upowszechnienie rozwoju sportu na terenie gminy. Sukcesy sportowe drużyn seniorskich oraz cieszące się coraz większą popularnością realizowane na terenie gminy wydarzenia sportowe są motorem napędowym podejmowania kolejnych inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury sportowej. Przede wszystkim zaś dumą napawają osiągnięcia dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 klubów sportowych. Dwa z nich są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

  • Ludowy Klub Sportowy „Victoria’ Niebocko
  • Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dydnia

Pozostałe kluby zarejestrowane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie:

  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka”
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły”
  • Uczniowskiego Klubu Sportowego „Junior Niebocko”
  • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Dydni
  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” w Dydni
  • Klub Biegacza w Dydni
  • Uczniowski Klub Sportowy Karate „Kyokushin Byakko”

Tylko 2022 rok przyniósł takie osiągniecia jak:

1. miejsce w kategorii Powiatowych Igrzysk Dzieci i 2. miejsce podczas Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej – drużyn dziewcząt SP w Dydni.

W XXIII Plebiscycie na Sportowców Powiatu Brzozowskiego:

2. miejsce w kategorii: Najlepszy Sportowiec Roku 2022 zdobyła Nikola Tyczka  zawodniczka UKS Karate Kyokushin Byakko Dydnia i Beniaminka Profbud Krosno.

Miano Imprezy Roku 2022 zyskał EkoBieg w Dolinie Sanu

Tytuł Pasjonata Sportu otrzymał Krzysztof Adamski.

10 młodych sportowców otrzymało nagrody wójt gminy Dydnia za wysokie wyniki we współzawodnictwie pod koniec 2022 r.

Każdego roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań  własnych z zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia. Oprócz dotacji sportowej, kluby otrzymują dofinasowanie z programu przeciwdziałania alkoholizmu i narkomanii poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rodzin, propagującą ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia.

W br. wysokość dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu wyniosła odpowiednio:

ULKS „Grabowianka” – 28 000 zł

LKS „Viktoria”  Niebocko – 25 000 zł

ULKS „Orły”  Jabłonka – 14 000 zł

UKS „Zryw” Dydnia 14 000 zł

Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno – 7 000 zł

UKS Karate Kyokushin Byakko – 6 000 zł

UKS „Sokół” Dydnia – 4 000 zł

Stowarzyszenie Klub Biegacza Dydnia – 2 000 zł

Zgodnie z uchwałą budżetową na ten cel przeznaczonych jest 100 000 zł.

Niedoścignionym rekordzistą w pozyskiwaniu środków z budżetu gminy jest UKS “Grabowianka” Grabówka, który w ub. roku w ramach konkursu z zakresu rozwoju sportu otrzymał 25 000 zł, zaś ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 500 zł. Wysokość dotacji zależy m.in. od osiągnięć, stąd największe dofinansowanie jest przyznawane na przestrzeni ostatnich lat ULKS „Grabowiance”. Drużyna osiągnęła sukces w 2018 r.,  awansując do klasy okręgowej, na jeden sezon spadła do klasy „A” i w 2020 r. wróciła do klasy okręgowej. W tym roku po sezonie 2021/2022 uplasowała się na 14. miejscu i spadła do klasy „A”. Obecnie zajmuje 5. miejsce z 30 punktami na 14 drużyn.

Drużyna LKS „Viktoria”  Niebocko w tym sezonie awansowała do klasy „A”. Obecnie zajmuje 14. miejsce na 14 drużyn z liczbą 10 punktów. Przez dwa ostatnie lata próbowano utworzyć drużynę młodzieżową, jednak bez sukcesu.  

ULKS „Orły” Jabłonka raz awansował z klasy „C” do klasy „B” w 2014 r. Obecnie zajmuje 13. miejsce na 14 drużyn z 3 punktami. Do 2020 r. posiadał drużynę juniorów.

LKS „Zryw” Dydnia nie zaliczył awansu od 2003 r. Obecnie zajmuje 12. miejsce na 14 drużyn z liczbą 12 punktów w klasie B. Klub w br. założył akademię piłkarską pod nazwą „Gminna Dziecięca Akademia Piłkarska Sparta”. 5 maja br. wójt Alicja Pocałuń przekazała młodym piłkarzom stroje zakupione w ramach środków budżetowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Z tego samego zadania w lutym br. zakupiono stroje dla adeptów piłki nożnej szkolących się w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Soccer Schools, która rozpoczęła działalność pod koniec ub. roku w Niebocku, w oddanej przed kilkoma miesiącami do użytku nowoczesnej hali sportowej.

Potrzeb z pewnością jest więcej, niż możliwości finansowania przez gminę wszystkich inicjatyw. Władze samorządowe na czele z wójt dokładają wszelkich starań, by zadbać o wszechstronny rozwój młodych mieszkańców gminy, tak poprzez dostęp do różnych form aktywności, warsztatów, jak również do zajęć sportowych. Część kosztów ponoszą kluby i odpowiedzialni za nie menadżerowie, pozyskując dotacje z różnych instytucji, od sponsorów, choć najczęściej odbywa się to przy współudziale rodziców, którym należy się uznanie za świadome wspieranie rozwoju dzieci.

Wprawdzie na czoło wysunęły się obecnie takie dyscypliny jak: piłka nożna i karate, gdzie zawodnicy osiągają konkretne sukcesy, jednak coraz większą popularnością cieszy się lekkoatletyka, z biegami na czele, dzięki organizowanemu w Uluczu Ekobiegowi w Dolinie Sanu.

Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom” otrzymała dotację w kwocie 15 000 z ministerstwa sportu na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów” organizowanego w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Z budżetu gminy to zadanie zostało dofinansowane kwotą 2300 zł. Celem tego projektu jest nauczenie dzieci ze szkół podstawowych podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Od 29 kwietnia 55 dzieci z 8 szkół podstawowych bierze udział w zajęciach na basenie w Sanoku. Dwugodzinna nauka pływania odbywa się raz w tygodniu.

Kolejnym celem dla władz samorządowych jest rozwinięcie umiejętności gry w szachy, która jest grą strategiczną i rozwija logiczne myślenie. Na popularności zyskuje również turystyka rowerowa, dla której na terenie gminy występują sprzyjające warunki. – Jednym z priorytetów tej kadencji jest rozwój sportu, gdyż nie brakuje osób zaangażowanych, którzy dokładają wszelkich starań, by działalność organizacji i klubów się rozwijała,  by kształcić w duchu fair play młodzież i by sięgać wysoko w myśl: „Sport uczy zwyciężać, przegrywać z godnością i honorem, więc uczy żyć”. Udzielane dotacje klubom, to również zasługa pracy urzędników i jednostek budżetowych gminy. Zaangażowanie jest dostrzegalne od etapu udzielania informacji, także o dotacjach zewnętrznych, przez pomoc w wypełnianiu wniosków, po wsparcie podczas samej organizacji wydarzeń wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń dziękuje pracownikom urzędu, Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni oraz jednostkom oświatowym. – Jednocześnie gratuluję wszystkim działaczom sportowym osiągnięć, operatywności w pozyskiwaniu sponsorów i zachęcam wszystkich, którzy tylko mają taką możliwość do wspieranie stowarzyszeń sportowych z terenu gminy.  

391