Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Zawody OSP

W niedzielę, 17 lipca 2022 r. w parku w Dydni odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.

W zawodach wzięło udział łącznie 9 drużyn. W grupie A startowały drużyny OSP: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Krzemienna, Obarzym i Niewistka. W grupie C startowała drużyna OSP Wydrna.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP Gminy Nozdrzec. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Marek Kołodziej.

Podczas zawodów odznaczono odznaką Wzorowy Strażak druhów Jana Janowicza z OSP Dydnia oraz Daniela Rachwalskiego z OSP Jabłonka. Dekoracji dokonał prezes zarządu oddziału powiatowego druh Mariusz Bieńczak.

Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg Krzysztof Folta wręczył decyzje przyznające świadczenie ratownicze strażakom. Decyzje otrzymali: Józef Lasek, Stanisław Zajączkowski, Edmund Wójtowicz, Władysław Mazur, Kazimierz Wójcik, Stanisław Kawałek.

Dowódcą zawodów był druh Roman Janowicz, który złożył raport druhowi Mariuszowi Bieńczakowi. Zawody prowadził Stanisław Pytlowany.

Klasyfikacja zawodów:

grupa A

  • I miejsce – OSP Krzemienna,
  • II miejsce – OSP Niebocko,
  • III miejsce – OSP Grabówka,
  • IV miejsce – OSP Dydnia,
  • V miejsce – OSP Wydrna,
  • VI miejsce – OSP Jabłonka,
  • VII miejsce – OSP Obarzym
  • VII miejsce – OSP Krzywe

grupa C

  • I miejsce – OSP Wydrna

Nagrody, gratulacje i dyplomy zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów wręczali Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Poseł Piotr Uruski, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane ze środków budżetu Gminy Dydnia. Nagrody specjalne ufundowali Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Poseł Piotr Uruski oraz Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski.

Wydarzeniu towarzyszyło również wiele dodatkowych atrakcji, m.in. pokazy sprzętu ratowniczego, zabawy i animacje dla dzieci Happy Bus, stoiska gastronomiczne oraz lokalnego rękodzieła.

Organizatorzy zawodów: Gmina Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, OSP Krzemienna, OSP Obarzym, OSP Niewistka. Współorganizatorzy: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni, Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie, Rada Sołecka Wsi Dydnia.

Sponsor: sklep Lewiatan z Jabłonki.

809