Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

pracownia

W roku szkolnym 2021/2022 Gmina Dydnia była organem prowadzącym dla:

 • Szkoły Podstawowej w Dydni,
 • Szkoły Podstawowej w Końskiem,
 • Szkoły Podstawowej w Jabłonce,
 • Szkoły Podstawowej w Grabówce,
 • Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
 • Zespołu Szkół w Niebocku, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Niebocku i Przedszkole Gminne w Niebocku
 • Samorządowego Przedszkola w Dydni
 • Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni
 • Żłobka Gminnego w Dydni

W roku szkolnym 2021/2022 Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska Przyjazna Dzieciom” było organem prowadzącym dla:

 • Szkoły Podstawowej w Obarzymie
 • Szkoły Podstawowej w Niewistce

Łącznie do placówek oświatowych w Gminie Dydnia uczęszczało 907 uczniów.

Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Dydnia w podziale na poszczególne klasy.

 0IIIIIIIVVVIVIIVIISuma
SP Dydnia332527182725173631239
ZS Niebocko7591715171883030219
SP Jabłonka1512108151261420112
SP Końskie511012861013570
SP Grabówka473317
SP Wydrna545620
Przedszkole Samorządowe w Dydni7474
Szkoła Muzyczna40192828811  134
SP Niewistka324312
SP Obarzym514010

Finansowanie zadań oświatowych w stosunku do ponoszonych kosztów na przestrzeni lat 2018-2021.

Dochody ogółemDochody bieżące z przeznaczeniem na oświatęWydatki bieżące na oświatęSaldo wydatków w stosunku do dochodów na oświatęStopień pokrycia wydatków na oświatę z subwencji
201841 485 5969 310 80912 848 973– 3 538 16472,46%
201942 049 4249 721 96013 771 405– 4 049 44570,59%
202038 286 0599 289 35713 681 644– 4 392 28767,89%
202152 284 92210 529 54916 186 940– 5 657 39165,05%

W tym roku szkolnym szkołę podstawową w Gminie Dydnia ukończyło łącznie 86 absolwentów ósmych klas.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w dniach 24-26 maja 2022 r. Wyniki wyrażone zostały w 9-cio stopniowej skali staninowej (gdzie 1 stanowi wynik najniższy, natomiast 9 wynik najwyższy).

 Język polskiJęzyk angielskiMatematykaŚrednia szkoły
SP Niebocko6576,00
SP Dydnia7545,33
SP Jabłonka2332,66
SP Końskie2312,00

W roku szkolnym 2021/2022 najlepszym uczniom z terenu Gminy Dydnia, którzy odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, a także szczególnie angażowali się w życie społeczności szkoły przyznane zostały certyfikaty Najlepsi z Najlepszych – Certyfikat Młodego Europejczyka oraz Nagrody Wójta Gminy Dydnia.

Łącznie przyznano 27 Certyfikatów Najlepsi z Najlepszych. Certyfikaty otrzymali uczniowie szkół:

 • Zespół Szkół w Niebocku – 13 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Dydni – 7 uczniów
 • Szkoła Muzyczna I st. w Dydni – 4 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 3 uczniów

Łącznie przyznano 9 Nagród Wójta Gminy Dydnia. Nagrody otrzymali uczniowie szkół:

 • Zespół Szkół w Niebocku – 5 uczniów
 • Szkoła Podstawowa w Dydni – 2 uczniów
 • Szkoła Muzyczna I st. w Dydni – 1 uczeń
 • Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 1 uczeń.

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOŁACH GMINY DYDNIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

„Laboratoria Przyszłości”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w KPRM. Jej misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program skierowany jest do szkół podstawowych. Dzięki otrzymanym środkom szkoły wyposażyły swoje sale dydaktyczne w nowoczesny sprzęt m.in. drukarki 3D, laptopy, sprzęt audio-video, stacje lutownicze i wiele innych.

Z terenu Gminy Dydnia środki na realizację projektu otrzymały szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Dydni – 70 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Niebocku – 60 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Grabówce – 30 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Wydrnej – 30 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 30 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Końskiem – 30 000 zł

„Poznaj Polskę”

Projekt „Poznaj Polskę” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach środków z programu Polski Ład. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dla uczniów, poprzez umożliwienie im poznawania walorów Polski, jej przyrody, dziedzictwa kulturowego, historycznego, naukowego. W ramach projektu szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie wycieczek. Wysokość dofinansowania wyniosła 80% wartości zadania.

Z terenu Gminy Dydnia środki na realizację projektu otrzymały szkoły:

 • Szkoła Podstawowa w Dydni – 2694,40 zł
 • Szkoła Podstawowa w Niebocku – 3032,16 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jabłonce – 3000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Grabówce  – 1251,20 zł
 • Szkoła Podstawowa w Końskiem – 2129,66 zł

„Dostępna Szkoła”

Gmina Dydnia bierze udział w projekcie grantowym pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.  

Celem projektu jest dostosowanie szkół podstawowych tak by w jak największym stopniu zniwelować bariery dostępności w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Dydni oraz Zespole Szkół w Niebocku.

Przedsięwzięcie zawiera standardy i kryteria dostępności, które opisane są w trzech poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym, natomiast każdy z poziomów zawiera cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny.

W obydwu szkołach przeprowadzony został audyt, na podstawie którego sporządzono wewnętrzne diagnozy i raporty stanowiące podstawę do opracowania Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności dla szkół. Obecnie plan ten jest stopniowo realizowany. Prowadzone są remonty i place modernizacyjne mające na celu poprawę dostępności obydwu obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Placówki zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i meble spełniające kryteria Modelu Dostępnej Szkoły.

Jak dotąd w Szkole Podstawowej w Dydni przeprowadzono modernizację łazienki szkolnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, modernizację wejścia do szkoły, wykonano podjazd i dojazd do windy dla osób niepełnosprawnych, przygotowano fundament pod budowę windy, pomalowane zostały cokoliki, w celu uzyskania kontrastu między powierzchnią pionową a płaską. Rozpoczęto wymianę drzwi, na spełniające standardy dostępności, wkrótce zamontowana zostanie również winda. W ramach realizacji programu przeprowadzono również dwa szkolenia dla kadry pedagogicznej i nie pedagogicznej, a ponadto zatrudniony został nauczyciel współorganizujący kształcenie.

W Zespole Szkół w Niebocku zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych. W ramach pomieszczeń wyodrębniono i wyremontowano salę wyciszeń oraz rewalidacji, przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wymienione zostały drzwi do sal dydaktycznych, na spełniające standardy dostępności. Przed budynkiem powstał również parking.

677