Harmonogram zebrań wiejskich


Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców do udziału w zebraniach sołeckich, które zaplanowane są na przełom lutego i marca br. W harmonogramie znajdują się dokładne daty, godziny i miejsca najbliższych spotkań, o kolejnych będziemy informować na bieżąco.
Porządek obrad prezentuje się następująco:
1) Otwarcie zebrania wiejskiego.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Dydnia z działalności w kadencji 2018-2024.
4) Informacja Wójta Gminy Dydnia o planowanych działaniach inwestycyjnych.
5) Sprawy bieżące.
6) Zamknięcie zebrania.
– 20 lutego o godz. 16.00 w Domu Ludowym w ULUCZU
– 23 lutego o godz. 17.00 w byłej szkole w NIEWISTCE
– 23 lutego o godz. 18.30 w byłej szkole w OBARZYMIE
– 24 lutego o godz. 17.00 w Domu Strażaka w TEMESZOWIE
– 25 lutego o godz. 11.45 w Domu Strażaka w NIEBOCKU
– 1 marca o godz. 17.00 w Domu Ludowym w WITRYŁOWIE
– 1 marca o godz. 18.30 w Wiejskim Domu Kultury w KOŃSKIEM
– 2 marca o godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w WYDRNEJ

Zachęcamy do licznego udziału w zebraniach.

Do pobrania harmonogram

525