Wprowadzenie nowego samochodu w OSP w Jabłonce


17 lutego br. w Domu Ludowym w Jabłonce odbyło się zebranie sprawozdawcze lokalnej OSP. Rozpoczęło je uroczyste wprowadzenie do podziału bojowego nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Iveco Daily zakupionego dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Całkowity koszt wyniósł przeszło 470 000 zł.

Na zaproszenie druhów do udziału w tym wydarzeniu odpowiedzieli poseł na Sejm III, VI, VIII i IX kadencji Adam Śnieżek, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie kpt Wojciech Sobolak, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń. Wszystkich obecnych gości, mieszkańców i brać strażacką przywitał prezes dh Mateusz Kozłowski. Po wprowadzeniu samochodu nastąpiła jego prezentacja. Następnie druhowie wraz zaproszonymi gośćmi udali się na spotkanie sprawozdawcze, które poprowadził prezes OSP. Po przyjęciu sprawozdania z działalności i finansowej za rok 2023, druhowie udzielili zarządowi absolutorium. Z przedstawionego sprawozdania wynikało, że ubiegły rok był bardzo intensywny tak pod względem udziału w zdarzeniach, uroczystości i wydarzeniach gminnych, jak i rozwoju samej jednostki, która wzbogaciła się o nowy sprzęt, strażacy zostali doposażeni, brali udział w licznych szkoleniach, a dobudowywany garaż jest już na etapie finalizacji. Potrzeb jest oczywiście więcej, gdyż strażacy mierzą się z coraz nowymi zagrożeniami, biorą udział w różnorodnych akcjach, a co najważniejsze społeczność druhów powiększa się o drużynę skrzatów. Obecna na zebraniu wójt podziękowała strażakom za owocną współpracę, zaangażowanie i udział w tak wielu przedsięwzięciach realizowanych na terenie gminy. Życzyła również dalszego rozwoju jednostce i wielu młodych adeptów pożarnictwa, czego symbolem stała się podarowana maskotka – piesek Żarek o imieniu Waldi – podarowany przez jednostkę PSP w Brzozowie na licytację finału WOŚP w Dydni i przekazany przez anonimowego darczyńcę.

183