Harmonogram Zebrań Wiejskich 2022

informacja

LP.SOŁECTWODATAGODZINAMIEJSCE ZEBRANIA
1.Wydrna24.08.2022 r.18:00Wiejski Dom Kultury
2.Ulucz25.08.2022 r.16:00Dom Ludowy  
3.Krzywe28.08.2022 r.10:15Dom Ludowy
4.Końskie28.08.2022 r.12:00Wiejski Dom Kultury  
5.Witryłów04.09.2022 r.10:15Dom Ludowy
6.Jabłonka04.09.2022 r.12:15Dom Ludowy
7.Temeszów11.09.2022 r.10:30Klub Seniora
8.Dydnia11.09.2022 r.12:15Świetlica w Szkole Podstawowej
9.Grabówka14.09.2022 r.16:45Dom Strażaka
10.Niewistka20.09.2022 r.16:30Szkoła Podstawowa
11.Krzemienna20.09.2022 r.18:15Dom Ludowy
12.Obarzym25.09.2022 r.9:30Szkoła Podstawowa
13.Niebocko25.09.2022 r.12:00Dom Strażaka
321