Informacja o zamknięciu drogi

Uwaga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2041R Niewistka przez wieś w km 0+000 – 0+555 w miejscowości Niewistka w dniu 31.08.2022r. (środa)  w godz. od 7.30 do 17.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

291