Zamknięcie drogi powiatowej nr 2039R Izdebki – Obarzym w m. Obarzym

Uwaga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej  nr 2039R Izdebki – Obarzym  w miejscowości Obarzym  od skrzyżowania z drogą wojewódzką 835 w dniach od 29.08.2022r. do 10.09.2022 w godz. od 8.30 do 16.30 w związku z wykonaniem wymiany przepustów pod koroną drogi.

Dyrektor ZDP – Brzozów

375