INFORMACJA

NSP obowiązek

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie – spis trwa do końca września i udział w nim jest obowiązkowy.

Wójt Gminy Dydnia – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w dniu 25 września 2021 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 w Urzędzie Gminy w Dydni będzie działał punkt spisowy dyżur członków gminnego biura spisowego.

potrzebne są numery pesel wszystkich domowników.

Obowiązek Spisowy  wynika z ustawy, a odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną.

Jeżeli ktoś nie spisał się sam przez internet (spis.gov.pl), bądź infolinię spisową (22 279 99 99), skontaktuje się z nim rachmistrz, któremu Zgodnie z ustawą nie możemy odmówić udzielenia informacji.

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Alicja Pocałuń

NSP obowiązek
435