Informacja Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach 29 – 30 czerwiec  oraz  01 lipiec  2021 roku wydawana będzie żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności  w miesiącu styczniu 2021 roku.

Żywność  wydawana jest w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2020.  

Harmonogram odbioru żywności:

 29 czerwiec 2021                  Dydnia,  Temeszów, Ulucz, Krzemienna,

 30 czerwiec 2021                  Niebocko, Grabówka , Krzywe, Niewistka,

 01 lipiec 2021                       Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie, Witryłów

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas w godz. od 12 – 15

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju , bardzo proszę  o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas odbioru żywności.

Kierownik

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

Gabriela Wójtowicz

470