Informacja dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, oferujących lokalne produkty, usługi, posiadających ofertę skierowaną dla turystów – tworzenie Bazy Informacji Turystycznej

turysta

Szanowni Państwo,

Gmina Dydnia jest obecnie w trakcie tworzenia Bazy Informacji Turystycznej – czyli źródła kompleksowej wiedzy dla turystów na temat lokalnych atrakcji i usług. W związku z tym, jeżeli chcieliby Państwo, poszerzyć widoczność swojej oferty poprzez umieszczenie jej w Bazie (tj. na stronie internetowej Gminy Dydnia oraz w materiałach promocyjnych realizowanych przez gminę), zwracamy się do Państwa z propozycją przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego (wzór znajduje się w załączniku) do Urzędu Gminy w Dydni. Do formularza mogą Państwo dołączyć również zdjęcia.

Do przesłania formularza serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa, którzy prowadzą działalność agroturystyczną, prowadzą usługi noclegowe, gastronomiczne, oferują lokalne produkty, wyroby, a także inne usługi z branży okołoturystycznej (np. sklepy, wypożyczalnie sprzętu turystycznego).

Na podstawie przesłanego formularza, Państwa oferta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dydnia, a także będzie uwzględniania w publikacjach, folderach turystycznych i innego rodzaju materiałach promocyjnych realizowanych przez Gminę Dydnia.

Jest to szansa na dodatkową promocję Państwa działalności i oferowanych przez Państwa usług.

W ostatnim czasie nasila się ruch turystyczny w naszej gminie. W związku z tym dostajemy wiele pytań dotyczących zakwaterowania oraz dostępu do różnego rodzaju produktów i usług. Wkrótce planujemy otworzyć również Punkt Informacji Turystycznej w Gminie Dydnia, z którego korzystać będą odwiedzający nas turyści. Dlatego też mają Państwo teraz wyjątkową możliwość nieodpłatnej promocji swojej działalności.

367