Informacja Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

herb Gminy Dydnia

Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego  Stacja Opieki Caritas w Dydni informuje, że w dniach 24 – 26  sierpień  2021 roku wydawana będzie żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności  w miesiącu styczniu 2021 roku.

Żywność  wydawana jest w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2020.  

Harmonogram odbioru żywności:

 24 sierpień 2021          Dydnia,  Temeszów, Ulucz, Krzemienna,

 25 sierpień 2021          Niebocko, Grabówka , Krzywe, Niewistka,

 26 sierpień 2021          Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie, Witryłów

         Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas w godz. od 12 – 15

         W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju , bardzo proszę  o zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas odbioru żywności.

                                                                                                             Kierownik

                                                                                                                       Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni

                                                                                                                                    Gabriela Wójtowicz

391