Informacja dla kierowców o utrudnieniach ruchu drogowym w Jabłonce – Doliska


W związku z remontem drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonka – Doliska informujemy o utrudnionym ruchu na tym odcinku do końca maja. Prosimy o parkowanie pojazdów poza miejscem prac drogowych. Prosimy o szczególną uwagę oraz zachowanie ostrożności.

185