Nekrolog

Nekrolog

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy i Teściowej
śp. Heleny Szelest
Pani Annie Stachyrak – Skarbnik Gminy Dydnia
Panu Kazimierzowi Szelestowi – Pracownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni
Pani Teresie Szelest – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni
składają

Przewodniczący Rady Gminy Dydnia – Piotr Szul
Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń
Sekretarz Gminy Dydnia – Edyta Kuczma
Pracownicy Urzędu Gminy Dydnia, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

206