Upamiętnienie miejsca mogiły zbiorowej Żydów w miejscowości Krzywe na terenie Gminy Dydnia


Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 42 000,00 zł na upamiętnienie miejsca mogiły zbiorowej Żydów w miejscowości Krzywe na terenie Gminy Dydnia.

W mogile pochowana jest 8-osobowa rodzina Fenigów – mieszkańców Krzywego, ofiar terroru, zamordowanych przez Gestapo 13.02.1942 r. Wg zeznań mieszkańców Krzywego w miejscowości tej doszło do tragicznych wydarzeń m.in. z okrutnego mordu gestapo na ośmioosobowej rodzinie karczmarza żydowskiego Mendla Feniga, którzy to od dawna zamieszkiwali w Krzywem. Następnie dokonano pochówku wszystkich ofiar, a do kopania grobów zaangażowano mieszkańców Krzywego.

Wobec powyższego w celu upamiętnienia okrutnych wydarzeń w miejscu mogiły zbiorowej stanie tablica upamiętniająca rodzinę Żydowską, a teren wokół zostanie odpowiednio zagospodarowany poprzez uporządkowanie terenu, nasadzenia i ogrodzenie miejsca pamięci. Celem upamiętnienia jest przywrócenie pamięci o pomordowanych Żydach, zwrócenie im tożsamości i człowieczeństwa, oraz trwałe zabezpieczenie ich miejsca spoczynku.

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury-państwowego funduszu celowego”

360