Dofinansowanie na zakup strojów dla Zespołu „Kalina” z Niebocka


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: Nowatorski spektakl Zespołu „Kalina” z Niebocka złożonego w naborze do programu Taniec 2023.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu przez Zespół „Kalina” premierowego pokazu tańca Polonez. Zespół wystąpi w strojach Księstwa Warszawskiego, które zakupimy w ramach otrzymanego dofinansowania.

Zespół „KALINA” działa przy Zespole Szkół w Niebocku od 2003 roku. W jego skład wchodzi grupa starsza licząca 20 uczniów i grupa młodsza licząca 22 uczniów. Zajęcia grup odbywają się raz w tygodniu (grupa młodsza 1,5 godz., grupa starsza 2 godz.) prowadzone są przez choreografa pan Tomasza Rożka.

W swoim repertuarze Zespół posiada:

• Tańce Beskidu Śląskiego,

• Tańce Beskidu Żywieckiego,

• Taniec lasowiacki,

• Krakowiak Narodowy,

• Tańce lubelskie.

Ideą przewodnią tworzenia programu artystycznego zespołu jest przybliżenie odbiorcom elementów polskiego folkloru w formie zbliżonej do autentyku, a jego piękno i urok wzbogacają barwne ludowe stroje – przeworskie, krakowskie lubelskie i beskidzkie.

Dotychczas w repertuarze zespołu znajdowały się polskie tańce ludowe. Polonez zaś jest narodowym polskim tańcem korowodowym o uroczystym charakterze. Niegdyś był on tańczony podczas ważnych uroczystości. Stanowił element ceremoniału dworskiego na dworach królów polskich, będąc paradą szlachty przed monarchą. Ponadto prezentacja tańców ludowych i narodowych – zwłaszcza w strojach, które oddają charakter tańca, ma wpływ na  edukację kulturalną i – co z tym związane – przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, kształtowanie w nim poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej.

Zespół „KALINA” bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych i środowiskowych, występował na przeglądach i konkursach w Polsce i za granicą. Jako współorganizator corocznego Międzynarodowego Festiwalu „DZIECI GÓR I DOLIN” ma możliwość wzbogacania doświadczeń, poznania kultury innych narodów i godnego reprezentowania gminy.

Grupa starsza brała udział w występach:

1. Kijów – Międzynarodowy Festiwal „ZŁOTE WROTA”

2. Lwów – Przegląd Przygranicznych Zespołów Tańca Ludowego,

3. Ukraina – Umań – Międzynarodowy Festiwal „Global – Dance”,

4. Węgry – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych.

5. Bułgaria – Silistra – Folklor Ensemble „Dobrudjanche”

6. Rumunia – Międzynarodowy Festiwal „Dumitru Tudor – Refu”

7. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Carpatica Deva”

8. Macedonia – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Ohrid

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

240