Plac zabaw z małą architekturą – nowa inwestycja w Krzywem


Z przyjemnością informujemy mieszkańców gminy Dydnia, iż po raz kolejny w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi otrzymaliśmy pomoc finansową o wartości 12 000 zł  z budżetu województwa podkarpackiego na realizację nowej inwestycji w miejscowości Krzywe.

W 2023 roku zrealizujemy zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywem poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą”. Celem realizacji zadania jest poprawa istniejącej przestrzeni publicznej i jakości życia wszystkich mieszkańców, pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, a także uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu w sołectwie.

Tegoroczny projekt jest kolejnym etapem modernizacji miejscowości Krzywe.

218918