Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Zdjęcie wyróżniające wpisu

W 2023 roku Gmina Dydnia realizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dydnia” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach zadania zostało zebranych i usuniętych 250,1 Mg wyrobów zawierających azbest.

170