Informacja dot. wniosków o przyznanie nagród dla sportowców

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia informuję o możliwości składania wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągniecie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, na podstawie Uchwały Rady Gminy Dydnia nr XVI/147/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągniecie wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Szczegóły przyznawania nagród finansowych, rzeczowych i wyróżnień zawarte są w uchwale (załącznik nr 1)

Wzór wniosku stanowi złącznik nr 2

Termin składania wniosków: 19 stycznia 2024 r.

181