Malowane wzruszeniem zakończenie roku 2023


,Każdy nowy początek powstaje z kawałków przeszłości… (Craig D. Lounsbrough)

30 grudnia w hali sportowo-widowiskowej w Niebocku odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne dla osób samotnych i seniorów z całej gminy. Współorganizatorami spotkania byli wójt gminy Dydnia i Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Oddana na początku roku 2023 hala pomieściła niemal 300 osób zgromadzonych przy stołach na wspólnej wigilii, podczas której osoby starsze i samotne mogły poczuć magię świąt Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy w gminie została zorganizowane tak duże przedsięwzięcie dla mieszkańców.

Zaangażowanych w to spotkanie było wiele osób i instytucji działających na terenie gminy, począwszy od sołtysów wsi i radnych, przez straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, dyrekcję Beatę Dżoń i Annę Sobaś-Bodzioch, kadrę pedagogiczną, pracowników oraz uczniów Zespołu Szkół w Niebocku, kierownik Tresę Szelest i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektora Rafała Czopora i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, sekretarz gminy Edytę Kuczmę i pracowników Urzędu Gminy w Dydni, kierownik Małgorzatę Jamrugiewicz i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, kluby seniora oraz wiele osób, którzy jako wolontariusze włączyli się w przygotowania. Wójt Alicja Pocałuń oraz dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec podziękowali wszystkim zaangażowanym w przygotowanie. Był to ogromny wysiłek organizacyjny, gdyż sołtysi wsi i radni przez ostatni miesiąc docierali z zaproszeniami do mieszkańców swoich wsi: Piotr Szul, Krzysztof Kopczyk, Paweł Kopczyk, Maciej Kopiczak, Zofia Turoń, Robert Kulon, Iwona Dauksza, Marek Orłowski, Andrzej Pajęcki, Iwona Rachwalska, Stanisław Sąsiadek, Izabela Leszczyk, Tomasz Żaczek, Andrzej Kłyż, Andrzej Kot, Maciej Dżoń, Gabriela Tokarska, Michał Pałys, Agnieszka Węgrzyńska, Stanisław Pałys, Daniel Wolwowicz i Józef Nieznański.

Dh Roman Janowicz również docierał do osób starszych i samotnych z zaproszeniami oraz koordynował prace strażaków, którzy wg potrzeb byli odpowiedzialni za transport osób potrzebujących. Dowozem seniorów zajmowali się również pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Krzywem, zaś druhowie z OSP w Niebocku na czele z prezesem Robertem Pocałuniem kierowali ruchem. Nauczyciele wraz z obsługą ZS w Niebocku przygotowali salę, nakryli stoły i zadbali o dekorację. Panie z KGW przygotowały potrawy i upiekły pyszne przysmaki: KGW w Krzemiennej pod przewodnictwem Elżbiety Kot, w Dydni Elżbiety Pocałuń, w Grabówce Grażyny Podczaszy, w Jabłonce Anny Skrabalak, w Końskiem Jadwigi Krowiak, w Krzywem Małgorzaty Kraczkowskiej, w Niebocku Elżbiety Fijałki, w Niewistce Anny Gładysz, w Obarzymie Krystyny Tućki, w Temeszowie Beaty Gierlach, w Witryłowie Magdaleny Truchan i w Wydrnej Marty Wydrzyńskiej.

Panie również wraz z pracownikami GOPS-u, GOK-u, urzędu i nauczycielkami szkoły zadbały o obsługę podczas wigilii i sprawy organizacyjne. Wsparcie medyczne okazali Joanna Zubel, Tatiana Czernysz, Karol Dżoń i Adam Bodzioch. Radny Tomasz Żaczek wsparł obsługę medialną podczas uroczystości, klubowicze z klubów seniora + przygotowali słodkie pamiątki dla gości w postaci pięknie ozdobionych pierników, zaś koordynator klubów Aneta Rzeszut wykonała ikony, które wójt wręczyła w podziękowaniu biskupowi i ks. dyrektorowi Arturowi Jańcowi.

Swoją obecnością zaszczycił mieszkańców ks. biskup archidiecezji przemyskiej Krzysztof Chudzio, który odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek tuż przed przełamaniem się przez uczestników uroczystości. Tuz po wigilii biskup odwiedził także Centrum-Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzemiennej, gdzie wsparł modlitwą podopiecznych i pracowników COM-u. Za organizację tego spotkania odpowiedzialna była kierownik Agnieszka Jatczyszyn. O wzruszającą oprawę spotkania wigilijno-noworocznego zadbali nauczyciele wraz z uczniami i kołem muzycznym działającym przy szkole pod opieką Jadwigi Rajtar-Żaczek oraz Małgorzaty Adamskiej, zaś o piękny wystrój i dekorację zatroszczyła się Beata Ziółkoś-Florek. Uczniowie przedstawili historię Bożego Narodzenia w pięknym i poruszającym widowisku jasełkowym, zaś polskie kolędy zabrzmiały w wykonaniu koła muzycznego.

Po złożeniu sobie życzeń, przełamaniu się opłatkiem przyszedł czas na skosztowanie tradycyjnych wigilijnych potraw, zaś główną atrakcją spotkania był koncert zespołu Kordian – ten słynny wokalista porwał do tańca uczestników, którzy mieli także okazję wysłuchać popularnych kolęd w interesujących aranżacjach. Wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne, zdrowia, pogody ducha i młodości, w którą wszyscy byli wystrojeni oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, podziękowała również ks. Arturowi Jańcowi – dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej za współpracę. Do życzeń przyłączył się również ks. dyrektor, który obdarował wójt figurką św. Michała Archanioła z intencją, by dodawał sił i wspierał w kolejnym roku.

To pierwsze spotkanie świąteczne o charakterze gminnym przyniosło wiele wzruszeń i pozytywnych emocji, które malowały się na twarzach gości. Wójt gminy Alicja Pocałuń i ks. Artur Janiec składają podziękowania wszystkim obecnym na spotkaniu: proboszczom ks. Andrzejowi Szkole oraz Bogusławowi Zajdlowi, staroście brzozowskiemu Zdzisławowi Szmydowi, przewodniczącemu rady powiatu brzozowskiego Henrykowi Kozikowi, radnym kierownikom instytucji gminnych, jednostek budżetowych i całej rzeszy osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a przede wszystkim zaproszonym seniorom i osobom starszym. Na najwyższe słowa uznania i wdzięczności zasługuje postawa mieszkańców gminy, którzy włożyli wiele serca, poświęcili ten wyjątkowy czas świąteczny drugiemu człowiekowi, zupełnie bezinteresownie. Dzięki temu wkładowi pracy, zaangażowaniu, dobru i serdeczności, którymi tak hojnie podzielili się z osobami starszymi, spotkanie miało wyjątkowy charakter. Niech to pierwsze spotkanie będzie początkiem pięknej tradycji, kiedy społeczność jednoczy się przy jednym stole.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

1075