INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dydni z dnia 5 marca 2024r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Gminna Komisja Wyborcza w Dydni w składzie:

 1. Żaczek Tomasz – przewodniczący komisji.
 2. Fejdasz Wiesława Maria – zastępca przewodniczącego komisji.
 3. Bieda Jolanta Barbara – członek komisji.
 4. Bluj Iwona – członek komisji.
 5. Jatczyszyn Agnieszka Halina – członek komisji.
 6. Kopiczak Justyna Józefa – członek komisji.
 7. Rzepka Irena Małgorzata – członek komisji.
 8. Siedlecka Iwona Agnieszka – członek komisji
 9. Sokołowska – Białas Kamila Anna – członek komisji
  Informuje, że dyżury Komisji pełnione będą według poniższego harmonogramu:
  06.03.2024r. w godz. od 14:00 do 16:00
  07.03.2024r. w godz. od 14:00 do 16:00
  08.03.2024r. w godz. od 14:00 do 16:00
  11.03.2024r. w godz. od 14:00 do 16:00
  12.03.2024r w godz. od 14:00 do 16:00
  13.03.2024r w godz. od 14:00 do 16:00
  14.03.2024r w godz. od 14:00 do 16:00
  Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie:
  Urząd Gminy w Dydni 36-204 Dydnia, Nr 6 sala narad.
  tel. 13 4308146

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Dydni
Tomasz Żaczek

350