Zebrania wiejskie. Aktualizacja.


Wójt Gminy Dydnia zaprasza mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich. W harmonogramie znajdują się dokładne daty, godziny i miejsca najbliższych spotkań.
Porządek obrad prezentuje się następująco:
1) Otwarcie zebrania wiejskiego.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Dydnia z działalności w kadencji 2018-2024.
4) Informacja Wójta Gminy Dydnia o planowanych działaniach inwestycyjnych.
5) Sprawy bieżące.
6) Zamknięcie zebrania.

7 marca o godz. 17.00 w Domu Ludowym w KRZEMIENNEJ

10 marca o godz. 10.15 w Domu Ludowym w KRZYWEM

10 marca o godz. 12.15 w Domu Ludowym w GRABÓWCE

17 marca o godz. 9.00 w Wiejskim Domu Kultury w DYDNI

17 marca o godz. 12.15 w Wiejskim Domu Kultury w JABŁONCE

Harmonogram do pobrania TUTAJ

217