Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Gminna Komisja Wyborcza w Dydni w składzie:

 1. Żaczek Tomasz – przewodniczący komisji.

 2. Fejdasz Wiesława Maria – zastępca przewodniczącego komisji.

 3. Bieda Jolanta Barbara – członek komisji.

 4. Bluj Iwona – członek komisji.

 5. Jatczyszyn Agnieszka Halina  – członek komisji.

 6. Kopiczak Justyna Józefa – członek komisji.

 7. Rzepka Irena Małgorzata – członek komisji.

 8. Siedlecka Iwona Agnieszka  – członek komisji

 9. Sokołowska – Białas Kamila Anna – członek komisji

Informuje, że dyżury Komisji pełnione będą według poniższego harmonogramu:

29.02.2024r. w godz. od 7:15 do 18:00

01.03.2024r. w godz. od 7:15 do 18:00

02.03.2024r. w godz. od 09:00 do 13:00

04.03.2024r. w godz. od 7:15 do 16:00

Dyżury Komisja będzie pełnić w swojej siedzibie:

Urząd Gminy w Dydni 36-204 Dydnia, Nr 6  sala narad.

tel. 13 4308121

358