Kondolencje


Panu Tomaszowi Krowiakowi

Sołtysowi Wsi Wydrna

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Teścia

śp. Edwarda Mazura

składają:
Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Sołtysi Sołectw Gminy Dydnia

187