Uwaga Rolnicy !!!

ARiMR

Bardzo ważna informacja dla producentów kukurydzy.
Ruszył nabór wniosków do kukurydzy i będzie trwał do 29 lutego.
Wnioski składa się tylko w formie papierowej.
Biuro Powiatowe w Brzozowie w okresie od 22 lutego do 28 lutego jest otwarte w godzinach od 07:00-18:00.
W dniu 29 lutego biuro będzie otwarte od godziny 7:00 do godziny 22:00.

85