Informacja – lokal do wynajęcia

informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje, że posiada wolny lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Dydnia, przeznaczony do oddania w najem.

Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy mieszczący się na parterze budynku byłego Ośrodka Zdrowia o nr porządkowym 135 , położony w miejscowości Niebocko, na działce oznaczonej 407/5, o powierzchni 25,64 m2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : najem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwagi: Najemca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne opłaty związane z przedmiotem najmu niezależnie od właściciela.

223