Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT
• w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
• w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.
Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi: 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dotacje będą wypłacane w terminach:
1 – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku
.

Oświadczenie do akcyzy

Rodo

Wykaz faktur

Formularz pomocy publicznej

210