Informacja o zamknięciu drogi

Uwaga

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w dniach od 09.08.2022 r. do 10.08.2022 r. nastąpi całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 2037R Brzozów – Jabłonka w m. Jabłonka ze względu na remont mostu.

 Na czas utrudnień prosimy o korzystanie z objazdów drogami gminnymi.

Dyrektor – ZDP Brzozów

583