INFORMACJA REFERATU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH URZĘDU GMINY DYDNIA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKOWYCH NA ROK 2022

Informacja

PODATEK ROLNY

– ustalony na podstawie ceny żyta – 61,48 zł. za 1 dt.,  (M.P. z 2021 r., poz. 951).:

  • dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy
  •  dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego wynosi 307,40 zł za 1 ha fizyczny

PODATEK LEŚNY

– ustalony na podstawie ceny drewna -212,26 zł za 1 m3, (M.P. z 2021r., poz.950) wynosi 46,70 zł za 1 ha

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

– stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr XLIV/345/2021 z dnia 4 listopada 2021r, ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z 2021r., poz. 3762 link:

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U78/2021/314/3762.pdf#zoom=90

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

stawki podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Gminy Dydnia Uchwałą Nr XXX/254/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. ogłoszone w Dz.U.W. Podkarpackiego z  2020 r. poz. 4830, link:

https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2020/4830/akt.pdf

769