Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

informacja

Wójt Gminy Dydnia informuje, że w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Grabówka, Wydrna, Obarzym, Krzywe, Krzemienna, Jabłonica Ruska, Hroszówka zmianie uległy klasy, użytki i powierzchnie działek.Projekty operatów opisowo-kartograficznych, zgodnie z pismem Starosty Brzozowskiego znak: GNO.6621.7.91.2021 z dnia 29.07.2021r. stały się operatami ewidencji gruntów i budynków:

dla obrębów Grabówka, Krzywe,  Krzemienna, Jabłonica Ruska i Hroszówka z dniem 22 marca 2021r. ,

– dla obrębów Wydrna i Obarzym z dniem 21 czerwca 2021r.

Zmiany modernizacyjne mają wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

604