Nowe przepisy określające wysokość kosztów upomnienia

informacja

Referat Podatków i Opłat Lokalnych informuje, że od dnia 13 października 2021r. wzrośnie wysokość kosztów upomnienia. Obecnie wynosi ona 11,60 zł a zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67). będzie wynosić 16 zł.

W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat podatków oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

410