Informacja Wójta Gminy Dydnia ws. programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

granty ppgr

Wójt Gminy Dydnia informuje o możliwości składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Dydnia w ramach programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość lub gminę objętą PPGR. Udziału w projekcie nie mogą wziąć uczniowie, którzy otrzymali na własność w drodze użyczenia, sprzęt zakupiony ze środków publicznych w latach 2020- 2021.

Oświadczenie dla rodzica/ opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia szkoły średniej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO i wykazem sprzętu znajduje się poniżej “do pobrania”, lub w szkołach na terenie Gminy Dydnia.

Wypełnione dokumenty należy złożyć do 22 października 2021 roku, godz. 15:15 w sekreteriacie Urzędu Gminy Dydnia (pokój 102)

977