ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W DYDNI

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

9 października 2021 roku w Domu Ludowym w Krzywem odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyli w nim delegaci z 11 jednostek OSP z terenu gminy, ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni, ustępujący Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni gości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego  obrady otworzył dotychczasowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni druh Stanisław Pytlowany.

Ustępującym Prezesom i Naczelnikom w jednostkach oraz zasłużonym działaczom OSP wręczono albumy i statuetki. Otrzymali je:  Czesław Serafin, Adam Szul, Marek Bocoń, Stanisław Myćka, Eugeniusz Sokołowski, Ryszard Milczanowski, Marian Paraniak, Maciej Oleniacz, Adam Kopiczak, Dominik Barszczowski, Roman Janowicz, Kacper Pałys, Marek Węgrzyński, Paweł Kraczkowski, Kazimierz Wójcik oraz Michał Pałys.

 Na przewodniczącego Zjazdu wybrano  dha Stanisława Pytlowanego, a  na sekretarza dha Macieja Rachwała.

Powołano Prezydium Zjazdu w następującym składzie:

  1. Adam Śnieżek- Poseł na Sejm RP,
  2. Jacek Adamski – Wicestarosta Brzozowski,
  3.  St. bryg. Krzysztof Folta- Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie,
  4.  Dh Edward Rozenbajgier- Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Brzozowie,
  5.  Alicja Pocałuń- Wójt Gminy Dydnia.

W czasie obrad druh Prezes złożył sprawozdanie z działalności za lata 2016 – 2021 ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego, a druh Adam Szul z działalności komisji rewizyjnej.

W podjętych uchwałach Zjazdu udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i uchwalono program działania oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026.

Delegaci Zjazdu zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni na kadencję 2021 – 2026, który ukonstytuował się następująco:

Prezes – Alicja Pocałuń

Wiceprezes – Czesław Serafin

Wiceprezes – Marek Węgrzyński

Komendant gminny – Roman Janowicz

Sekretarz – Dariusz Klimowicz

Skarbnik – Krzysztof Kopczyk

Członek Prezydium – Waldemar Kondracki.

Pozostali członkowie Zarządu: Mateusz Kozłowski, Kacper Pałys, Wojciech Janowicz, Maciej Rachwał, Józef Pelczar, Piotr Dmitrzak, Robert Pocałuń, Michał Pałys, Kamil Kic, Kazimierz Wójcik, Andrzej Kłyż, Mieczysław Bielański, Paweł Kraczkowski, Dominik Barszczowski, Stanisław Zarzyka.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

Przewodniczący – Piotr Frydryk

Wiceprzewodniczący – Wojciech Bok

Sekretarz – Mirosław Mućka.

W trakcie obrad zaproszeni goście  podziękowali druhom strażakom za wkład pracy włożony w działalność i rozwój OSP, a nowym władzom życzyli trafnych decyzji i skutecznego działania. Szczególne słowa uznania zostały skierowane do dha Stanisława Pytlowanego, któremu oprócz upominku wręczonego przez  Wicestarostę Brzozowskiego na stojąco odśpiewano  „Sto lat”.

Podziękowania strażakom w imieniu  Piotra Uruskiego Posła  na Sejm RP przekazała Aneta Figiel Dyrektor Biura Poselskiego w Sanoku.

Podziękowania za trud i zaangażowanie Paniom z KGW Krzywe złożył dh Stanisław Pytlowany. Dziękuję, że jesteście,   że jesteście wizytówką każdej  strażackiej  uroczystości. Wszyscy strażacy są pod ogromnym wrażeniem Waszego zaangażowania w przygotowanie dzisiejszego poczęstunku.  Dużo zdrowia i uśmiechu – życzył dh Stanisław Pytlowany. Słowa podziękowania dh Stanisław skierował także  do Rafała Czopora dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni i jego pracowników, za współpracę i pomoc w działaniu.

Po odśpiewaniu hymnu strażackiego dh Alicja Pocałuń, nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dydni, dokonała zamknięcia obrad Zjazdu.

1549