Informacja – Wydawanie Żywności

żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni informuje, że w dniu 29.08.2023 roku będzie wydawana żywność dla osób, rodzin, które nie odebrały artykułów w wyznaczonych dla siebie
w dniach (od 21.08.2023 r., do 23.08.2023 r.).

Harmonogram odbioru żywności:

29  sierpnia  2023 r., godz.: od 11.00 do 15.00 w budynku Stacji Opieki Caritas.  

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS.

166