KGW z terenu gminy pozyskały namioty ekspresowe


W związku z realizacją kampanii edukacyjnej pn.: “Bezpieczny mieszkaniec Gminy Dydnia” dofinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zakupione namioty ekspresowe dla kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Namioty będą wykorzystane m.in. podczas Dożynek Gminnych w najbliższą niedzielę 27 sierpnia. Każde koło przygotuje dla uczestników poczęstunek. Zakupione namioty zostały uroczyście przekazane kołom gospodyń wiejskich 23 sierpnia br. przed Urzędem Gminy

W uroczystym przekazaniu udział wzięli sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł na sejm RP Adam Śnieżek i wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, radna rady gminy Iwona Rachwalska, przedstawicielki KGW.  

Wiceminister zwrócił się do zebranych – większość samorządowców zabiega o dofinansowanie infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, ale nie każdy za priorytet uważa realizację projektów, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wnioski napisane przez wójt są wysoko oceniane przez komisje i dlatego też w tym rozdaniu 10 KGW otrzymało namioty. Nie pamiętam, aby jednorazowo takie wsparcie trafiło do którejkolwiek gminy. Gratuluję wszystkim prezeskom, jesteście kreatorkami życia w Waszych miejscowościach i to Wy dbacie o bezpieczeństwo Waszych rodzin i społeczności. Oprócz wspierania kultury i rozwijania tradycji patriotycznych realizujecie działania informacyjno-edukacyjne o przeciwdziałaniu zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolicie się i przyczyniacie się do poprawy jakości życia w środowisku. Za to wszystko Wam dziś dziękuję i przekazując namioty, życzę byście nadal pięknie rozwijały swoją działalność i wykorzystały je podczas różnorodnych wydarzeń.

Przekazanie namiotów było również okazją do podziękowań wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń członkiniom KGW za zaangażowanie w różnorodne działania gminne, niezawodność i profesjonalizm. Słowa wdzięczności skierowała również do posła ziemi brzozowskiej wspierającego programy realizowane na terenie gminy.

Poseł Adam Śnieżek pogratulował KGW pozyskania namiotów, wójt skuteczności w pozyskiwania środków finansowych, podziękował za zaproszenie na Dożynki Gminne i zapewnił o swojej obecności na nich. Zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w Dniach Gminy Dydnia a przede wszystkim w uroczystości Dożynek Gminnych, które odbędą się w Jabłonce już w najbliższą niedzielę 27 sierpnia.

408