Nominacje dyrektorskie i awanse zawodowe nauczycieli


18 sierpnia br. wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń w obecności dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jolanty Biedy dokonała wręczenia powierzenia stanowisk dyrektorom wyłonionym w drodze konkursu:  

  • Halinie Skawińskiej powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
  • Agnieszce Król-Krzysik powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce,
  • Dariuszowi Klimowiczowi powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem.

Elżbieta Przystasz, która ponownie została dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Dydni ze względu na inne obowiązki nie mogła uczestniczyć w spotkaniu poświęconym wręczeniu nominacji.

Wójt złożyła dyrektorom serdeczne gratulacje i życzyła powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków, zapewniając o dalszym wsparciu organu prowadzącego.

Następnie wręczono akty mianowania nauczycielom, którzy po odbyciu stażu i pozytywnym przejściu postępowania egzaminacyjnego zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego: Monice Kij nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dydni, Dorocie Brewczak nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Dydni i ks. Szczepanowi Wiśniewskiemu nauczycielowi Zespołu Szkół w Niebocku. Uczestnicząca w pracach komisji dyrektor ZOS-u Jolanta Bieda podkreśliła, że przedstawiciele kuratorium oraz eksperci wysoko ocenili kwalifikacje nauczycieli i dyrektorów. Wójt Alicja Pocałuń składając gratulacje, dodała – efektem zaangażowania pracowników oświaty są wysokie wyniki podczas egzaminów, aktywność uczniów i jej efekty, które sięgają poza naszą gminę, a także poczucie bezpieczeństwa. Rodzice spokojnie powierzają swoje dzieci do szkół, przedszkoli i żłobka, gdzie są pod profesjonalną opieką w dobrze wyposażonych placówkach. Za to wszystko serdecznie dziękuję tak dyrekcji jak i nauczycielom, życzę dalszych sukcesów i zdobywania kolejnych szczebli w rozwoju kariery oraz przede wszystkim satysfakcji z pracy.

591