Informacja – Wydawanie Żywności

żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni informuje, że w dniach od  21.08.2023 do 23.08.2023 roku będzie wydawana żywność dla osób, rodzin, które ubiegały się o skierowanie do otrzymania pomocy w formie żywności w miesiącu sierpniu 2023.

Żywność wydawana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2021 PLUS.

Harmonogram odbioru żywności:

21  sierpień  2023 (poniedziałek) – Dydnia, Temeszów, Ulucz, Krzemienna 

22 sierpień  2023 (wtorek) – Niebocko, Grabówka, Krzywe, Niewistka 

23 sierpień  2023 (środa) –  Jabłonka, Obarzym, Wydrna, Końskie, Witryłów

Żywność wydawana będzie w budynku gdzie mieści się Stacja Opieki Caritas  w godz. od 11.00 do 15.00

361