Informacja z otwarcia ofert w zakresie rozwoju sportu

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Informacja z dnia 3 marca 2022 r

W zakresie spełnienia warunków formalnych ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Dydnia w 2022 roku.

Komisja konkursowa podczas posiedzenia w dniu 4 marca 2022 r. dokonała sprawdzenia 5 ofert, które złożone zostały na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2022 r.

Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaInformacja o spełnieniu wymogów formalnych 
1Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Dydnia „ Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – piłka siatkowa”Spełnia wymogi formalne 
2Klub Biegacza Dydnia„Organizacja II edycji Ekobiegu w Dolinie Sanu oraz imprez towarzyszących promujących aktywny sposób spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców”Spełnia wymogi formalne 
3Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka”  Grabówka„Sport dla wszystkich – organizacja oraz udział w zawodach sportowych LKS „Victoria” Niebocko”Spełnia wymogi formalne 
4Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin Bayakko”„Organizacja zajęć karate kyokushin dla dzieci i młodzieży”Spełnia wymogi formalne 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretarz Komisji Konkursowej.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej

Tomasz Żaczek

203