Informacja – zakłady lecznicze dla zwierząt

weterynaria

W związku z brakiem na terenie Gminy Dydnia placówek weterynaryjnych, Urząd Gminy w Dydni informuje o adresach placówek sprawujących opiekę weterynaryjną nad zwierzętami.

Adresy placówek weterynaryjnych

338