Informacje dla mieszkańców Gminy Dydnia w sprawie przyjmowania uchodźców z terytorium Ukrainy

Uchodźcy

W przypadku pojawienia się pod Państwa domem osoby/osób potrzebujących pomocy, proszę najpierw zadzwonić na policję w celu ustalenia ich tożsamości.

Osoby przyjmujące pod swój dach Uchodźców z Ukrainy muszą mieć świadomość, że przyjmują ludzi na swoją pełną odpowiedzialność i swój koszt oraz muszą pomóc w zalegalizowaniu ich pobytu do dwóch tygodni na terenie RP.

Osoby z Ukrainy MUSZĄ PRZEJŚĆ PRZEZ PUNKT RECEPCYJNY!

Muszą posiadać:

– ważny dokument paszportowy,

– wyłącznie obywatelstwo ukraińskie,

– zgłoszenie i pozytywną weryfikację w jednym z wyznaczonych Punktów Recepcyjnych,

– deklarację docelowym miejscu pobytu.

Pomoc oferowana przez władze Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy odbywa się w Punktach Recepcyjnych w których można otrzymać wyżywienie, możliwość odpoczynku, pomoc medyczną i psychologiczną o raz niezbędne informacje związane z pobytem na terytorium RP.

Lista Punktów Recepcyjnych na terenie województwa Podkarpackiego:

– Korczowa-Krakowiec Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa,

– Medyka-Szeginie Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka,

– Budomierz-Hruszew Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama,

– Krościenko-Smolnica Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

– Przemyśl Dworzec PKP.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje:
• Urząd do Spraw Cudzoziemców:
• www.gov.pl/udsc
• https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
• Tel.: +48 47 721 75 75

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj: https://www.gov.pl/…/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail: urzad@gminadydnia.pl,

tel:13-43-08-121 lub 13-43-08-147

470