Jednostki OSP z terenu gminy otrzymały piły na wysięgnikach


Podczas XXI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ze starostą brzozowskim Zdzisławem Szmydem wręczyli przedstawicielom 11 jednostek OSP z terenu gminy Dydnia piły na wysięgnikach, zakupione dzięki dofinasowaniu z Fundacji PGE.

Zakup pił był możliwy dzięki zaangażowaniu wójt gminy, która po kryzysie związanym z silnymi opadami śniegu i brakiem prądu przez kilka dni na terenie kilku miejscowości w gminie, gdy strażacy aktywnie włączyli się w naprawę linii energetycznych i pomoc mieszkańcom, starała się o pozyskanie wsparcia dla jednostek OSP. Efektem tych rozmów i zabiegów projekt pn. Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń spowodowanych awariami związanym z zerwanymi liniami energetycznymi przebiegającymi w zadrzewieniach i kompleksach leśnych zrealizowany przez Fundacje PGE. W wyniku naboru gmina Dydnia otrzymała od Fundacji darowiznę, która została przeznaczona na zakup 11 pił spalinowych dla jednostek OSP z miejscowości: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Witryłów, Temeszów, Krzemienna, Obarzym i Niewistka. Sprzęt ten ułatwi pracę strażakom oraz posłuży w sytuacjach zagrożenia – podziękował za przekazane piły w imieniu braci strażackiej komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Roman Janowicz.

Po uroczystym przekazaniu sprzętu, wójt gminy Dydnia, podziękowała strażakom za ich służbę, przedstawicielom Fundacji PGE za przekazaną darowiznę.

fot. Dariusz Supel/Starostwo Powiatowe w Brzozowie

pge
309