KGW jako edukator – zaproszenie na bezpłatny webinar


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowe Biuro EPALE zapraszają na bezpłatne webinarium dotyczące edukacyjnej roli kół gospodyń wiejskich.

Szkolenie poprowadzi Karolina Suska – trenerka, edukatorka, tutorka pracująca na co dzień
z organizacjami działającymi na wsi. Absolwentka UJ, Szkoły Liderów PAFW i Akademii Liderów Kultury. Wiejska aktywistka zafascynowana pracą na rzecz lokalnych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kobiet.
Podczas webinarium podejmie następujące kwestie:
• Czy KGW może pełnić rolę edukacyjną na wsi?
• Kogo i jak może edukować KGW?
• Jak i po co wprowadzić edukację do swojej wsi?
• Czego konkretnie może uczyć KGW?
• Jak zacząć działania rozwojowe na wsi?

Webinarium odbędzie się 18 czerwca o godz. 18.00. Udział jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta na Platformie EPALE.
Na wydarzenie można się zarejestrować pod linkiem:
https://epale542.clickmeeting.com/webinarium-epale-edukacja-jako-czynnik-rozwojowy-kol-gospodyn-wiejskich/register

Źródło:
https://kolagospodynwiejskich.org/2024/06/09/kgw-jako-edukator-bezplatny-webinar/

109