Kluby sportowe z terenu gminy Dydnia z dotacją na działalność


Jednym z zadań realizowanych przez władze samorządowe jest upowszechnienie rozwoju sportu na terenie gminy. W lutym rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2024 r.
W bieżącym roku 7 klubów sportowych z terenu gminy zrealizuje działania za łączną kwotę 140 000 zł.
Dn. 22 lutego reprezentanci klubów w urzędzie gminy podpisali umowy na dofinansowanie. Z uwagi na fakt, ze nie wszyscy byli dyspozycyjni w wyznaczonym terminie, dwie umowy zostały podpisane w późniejszych terminach.
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orły” Jabłonka na zadanie pn. „Organizacja oraz uczestnictwo w zawodach sportowych” otrzymał 21 250 zł.
– Ludowy Klub Sportowy Victoria” Niebocko na wsparcie rozwoju sportu w Niebocku otrzymał 34 000 zł.
– Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabowianka” Grabówka na organizację zawodów sportowych i uczestnictwo w nich przez dzieci i młodzież działającą przy klubie otrzymał 47 000 zł.
– Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Dydnia na zadanie pn. „Gimnastyka, taniec i rytmika – zajęcia muzyczno-ruchowe, część 2” otrzymał 6 000 zł.
– Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Dydnia na organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych klubu otrzymał 21 250 zł.
– Gminna Dziecięca Akademia Piłkarska Sparta Izdebki na organizację i uczestnictwo w treningach oraz zawodach sportowych klubu otrzymała 6 500 zł.
– Stowarzyszenie Klub Biegacza Dydnia na organizację wiosennych zajęć ogólnorozwojowych w Gminie Dydnia otrzymało 4 000 zł.
Wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń podczas wręczenia umów życzyła prezesom z sukcesem realizowania zaplanowanych przedsięwzięć, rozwijania pasji i rozpowszechniania jej wśród młodszych mieszkańców gminy.

246