“Czyste Powietrze” – uwaga na osoby podszywające się pod pracowników urzędu gminy!

komunikat

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed osobami, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Dydnia oferując usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu “Czyste Powietrze”, powołując się na rzekomą współpracę z Urzędem Gminy w Dydni – co nie jest prawdą!

Gmina Dydnia, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Rzeszowie, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie “Czyste Powietrze” powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Dydni w celu umówienia spotkania i bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy jest czynny w każdy wtorek w godz. 8:00 – 13:00 i środę w godz. 10:00 – 15:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 4308122.

779