Kolejne środki finansowe na remonty dróg w gminie


Gmina Dydnia otrzymała kolejne dofinansowanie na inwestycje drogowe, tym razem na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 115706R Dydnia – Dydnia Wola na dz. o nr ewid. 2240/2, 2240/1 KM 0+000 do KM 0+750” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów zadania, tj. 262 908 zł. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 0,5 mln zł.

21 lipca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi dróg w regionie. Udział w niej wzięli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, poseł na sejm RP Andrzej Szlachta, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, wójt gminy Kamień Ryszard Bugiel oraz wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota. Wójt Alicja Pocałuń wyraziła radość, że kolejne środki rządowe zostaną wbudowane w gminie – Są to kolejne świetne widomości dla gminy Dydnia. Dzięki dofinansowaniu nasza mała gmina ma szansę realizować duże inwestycje, na które z własnych środków nie mogłaby sobie pozwolić. Dzięki niewielkiemu wkładowi własnemu inwestujemy w drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, sportowo-rekreacyjną i poprawiamy jakość życia mieszkańców. Z tego rozdania zmodernizujemy drogę „Dydnia Wola”, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu poruszania się oraz ułatwi komunikację. Liczę, że ten remont zachęci kolejne osoby do osiedlania się na działkach znajdujących się przy tej drodze, gdzie powstaje piękne osiedle mieszkaniowe.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót ziemnych, remont poboczy drogi na szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, remont nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi 3,5 m, o długości 750 m, wykonanie przepustów i odwodnienia drogi.

Źródło fot. z konferencji: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

429