Pozyskano fundusze na renowację zabytków w gminie


Gmina Dydnia w ramach ogłoszonego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) złożyła 6 wniosków, na łączną kwotę niemal 1,5 mln zł. Z tego na liście zadań zakwalifikowanych do realizacji znalazły się 4 wnioski na łączną kwotę niemal 1,2 mln zł.

Wśród wniosków, które będą realizowane przez gminę znalazły się:

  • prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego kościoła pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni – dofinansowanie wynosi 541 000 zł, a całkowity koszt 552 045,39 zł.
  • remont i konserwację organów w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem, dofinansowanie 86093 zł, zaś całkowity koszt 87 850 zł.
  • remont i konserwacja zabytkowego kościoła filialnego rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce – dofinansowanie 150 000 zł, całkowity koszt 155 000 zł
  • remont kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli w Końskiem – dofinansowanie wynosi 418 047,59 zł, zaś całkowity koszt 426 579,17 zł.

Dofinansowania nie otrzymały dwa wnioski złożone przez gminę na:

  • prace remontowe budynku zabytkowego kościoła w Jabłonce na wnioskowaną kwotę 101 017 zł;
  • roboty remontowo-konserwatorskie budynku zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Mikołaja w Grabówce – wnioskowana kwota 150 000 zł.

Liczymy jednak, że i na te ważne zadania pozyskamy środki finansowe.

Powiat brzozowski otrzymał dofinansowanie na:

  • konserwację polichromowanego drewnianego stropu w nawie cerkwi pw. św. Mikołaja w Grabówce 102 900 zł.
  • remont zabytkowego budynku spichlerza w Dydni 98 000 zł.

W gminie Dydnia zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i renowacyjne w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za łączną kwotę 1 396 040,59 zł.

260