Komunikat dla KGW z terenu gminy Dydnia


Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy na dedykowanej zakładce Koła Gospodyń Wiejskich (Dla mieszkańca) mogą sprawdzać informacje o aktualnych naborach i możliwościach pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć oraz inicjatyw społecznych.

Pomoc w uzyskaniu dodatkowych informacji oraz merytoryczne wsparcie w przygotowaniu wniosków dostępne jest pod nr tel. 13 430 81 52 oraz e-mailem: martyna.dmitrzak@gminadydnia.pl    

389