„Eko-gospodyni” – konkurs grantowy


Program grantowy „Eko-gospodyni” realizowany przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

  • organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
  • organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
  • organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
  • organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
  • organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej,
  • organizacji działań dotyczących eko-upraw,
  • organizacji przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu ograniczanie marnowania żywności

Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 23:59

Więcej informacji pod linkiem: https://bit.ly/4bSzIbs

156